Σχετικά με εμάς

Οι μη διογκούμενοι άρτοι (ΜΔΑ) αποτελούν βασικό παραδοσιακό τρόφιμο της Μεσογείου (Μ) με προϊόντα από διάφορες χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα, Κροατία, Ιορδανία, Αίγυπτος, Ισπανία, Πορτογαλία και Λίβανος) να έχουν κερδίσει μεγάλη προσοχή τόσο από τους καταναλωτές όσο και από βιομηχανίες στην Μεσόγειο. Η ιδέα του έργου FLAT BREAD MINE (FBM) βασίζεται στην διερεύνηση νέων τεχνολογιών, την καινοτομία κατά την επεξεργασία και σε νέες συνταγές για την ανάπτυξη υγιεινών ΜΔΑ προς όφελος των καταναλωτών. Το FBM έχει δύο στόχους, οι οποίοι μπορούν να γίνουν κατανοητοί ως δύο φιλοδοξίες: 1) δημιουργία ενός ορυχείου (MINE), ως πηγή πληροφοριών για την ανάπτυξη υγιεινότερων και πιο ασφαλών ΜΔΑ & 2) προσαρμογή της σύστασης των συνταγών ώστε να απαντήσει τις ανάγκες κάθε καταναλωτή προκειμένου να έχει στη διάθεσή του διατροφικά εμπλουτισμένα ψωμιά. ΤοFBM εξετάζει τόσο άρτους με γλουτένη όσο και χωρίς γλουτένη και στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων και βολικών τρόπων παρασκευής και διάθεσης των ΜΔΑ.

ΣΤΟΧΟΙ

O1: To establish a FB database. O2: To develop gluten & gluten-free FB. O3: To develop an innovative low-pressure mixer. O4: To develop an innovative low-pressure oven technology. O5: To develop new FB recipes & processes. O6: To ensure FB safety. O7: To develop sustainable and marketable FB solutions by the LCA (Life Cycle Analysis) and LCC (Life cycle Costing). O8: To ascertain the acceptance of the processes and new products by consumers & industry from the MA.

O αντίκτυπος του έργου

FBM project’s main impacts include: 1) bringing attention to the innovation phase by detecting possible innovation that could yield the know-how or patents; 2) improving the Science & Technology capabilities, the innovation potential, and the competitiveness of the industries taking part of the project; 3) stimulating the leverage effect on private investment as the added-value to develop new equipment and markets; 4) stimulation of the cooperation of the companies of academic partners & technical canters at the national and the Mediterranean area levels; 5) reduction of the commercial risk by making existing research results applicable across the MA and beyond.

Η Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου θα επινοήσει νέες προσεγγίσεις Έρευνας &Καινοτομίας για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του νερού και της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αστικοποίησης και της πληθυσμιακής αύξησης.

Το πρόγραμμα PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του Άρθρου 185 που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Horizon 2020, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

elGreek